გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების სწავლის დაფინანსებასთან დაკავშირებით განცხადებების ელექტრონული რეგისტრაცია დაიწყო

  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების სწავლის დაფინანსებასთან დაკავშირებით განცხადებების ელექტრონული რეგისტრაცია დაიწყო 14 დეკემბერს და დასრულდება 29 დეკემბერს.

ელექტრონული რეგისტრაციისა და განცხადების შევსების ინსტრუქცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ.