“სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის” ფარგლებში დასახლებებში პროექტების შერჩევის მიზნით შეხვედრები იწყება

 • “სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის” ფარგლებში დასახლებებში პროექტების შერჩევის მიზნით შეხვედრები იწყება.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაციით, პროგრამის ფარგლებში პროექტების შერჩევა ეფუძნება მოსახლეობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პრინციპს, რისთვისაც დასახლებებში იმართება დასახლების საერთო კრებების სხდომები ან რეგისტრირებულ ამომრჩეველთან კონსულტაციები (შემდგომში – კონსულტაცია), სადაც მოქალაქეები თავად იღებენ გადაწყვეტილებას განსახორციელებელი პროექტის შერჩევის თაობაზე.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგი სახის პროექტებს:

 • სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის ჭაბურღილები, წყალსადენები, სათავე ნაგებობები, გამწმენდი ნაგებობები, ჭა და ა.შ.);
 • სარწყავი სისტემები;
 • სანიაღვრე არხები;
 • ნაპირსამაგრი სამუშაოები;
 • გზები და გზისპირა მოსაცდელები; აგრეთვე, ტროტუარები და გზის შემადგენელი სხვა ინფრასტრუქტურა;
 • ხიდები, ცხაურები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები;
 • გარე განათება;
 • სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა;
 • სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი;
 • ამბულატორიის შენობები;
 • სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი;
 • სკვერები, მათ შორის, საბავშვო სკვერები, შესაბამისი ინვენტარით, აგრეთვე სარეკრეაციო სივრცეები და სველი წერტილები, შესაბამისი ინვენტარით;
 • წისქვილების რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი;
 • სასაფლაოს შემოღობვა და კეთილმოწყობა;