საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა საუბნო გზებზე მოხრეშვითი სამუშაოები მიმდინარეობს

  • საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა საუბნო გზებზე (ნაბახტუ, ბორბოლი და საჭანტურიო) მოხრეშვითი სამუშაოები მიმდინარეობს.

წალენჯიხის მუნიცი[ალიტეტის მერიის ინფორმაციით, საჩინო-ჩქვალერის ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე და ნაგურუს უბნის ტერიტორიაზე კი სანიაღვრე არხები შლამისაგან იწმინდება.