წმიდა ნინოს მადლი შეგეწიოთ

საქართველოში, ქრისტიანობის   სახელმწიფო  რელიგიად აღიარება წმინდა ნინოს სახელს უკავშირდება. ლეგენდის მიხედვით, საქართველოში, სამოციქულოდ, მარიამ ღვთისმშობელმა წმიდა ნინო ვაზის ჯვარით ხელში გამოაგზავნა. „მაშინ დედოფალმან მიყო ზედა კერძო ცხედრისა მისისა მყოფსა მას რტოსა ვენახისასა და მოჰკუეთა მისგან და შექმნა ჯუარის სახედ… ამით ნიშითა სძლო ყოველთა მანქანებათა ეშმაკისათა და წარგემართოს ქადაგებაი შენი, და...