ახალი კაბინეტი დამტკიცდა

საქართველოს პარლამენტმა, ახალი პრემიერ მინისტრის მიერ წარდგენილ მინისტრთა კაბინეტსა და სამთავრობო პროგრამას ნდობა გამოუცხადა.